Dolny Śląsk 2022

Biuro zawodów: Kamienna Góra
piątek – Centrum Kultury
ul. Tadeusza Kościuszki 4
sobota – Rynek – Plac Wolności
Godziny pracy biura zawodów: 29.07 piątek: 18:00-21:00 – Centrum Kultury ul. Tadeusza Kościuszki 4
30.07 sobota: 6:30-10:45 – Rynek – Plac Wolności
Start zawodów: Rynek – Plac Wolności, 58-400 Kamienna Góra
Start dystansu długiego: 30.07.2022 – 8:00
Start dystansu krótkiego: 30.07.2022 – 11:00
Meta zawodów: Zalew Kamienna Góra, Księcia Bolka I, 58-400 Kamienna Góra

Trasa długa Limit czasowy: 12 godzin. Punkty odżywcze: 49 km, 105 km

Trasa krótka Limit czasowy: 8 godzin. Punkt odżywczy 51,2 km

Termin

Długa

Krótka

do 31.01.2022

180

150

od 01.02.2022 do 22.07.2022

200

170

od 23.07.2022

240

200

Rejestracja: https://b4sportonline.pl/szuter_master

Biuro Zawodów, kino rowerowe – piątek 18:00-21:00

Biuro Zawodów, start – sobota

Meta, pole namiotowe – Zalew