Małopolska

Biuro zawodów: Brandysówka Dolina Będkowska, Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice
Godziny pracy biura zawodów: 24.06 piątek: 18:00-21:00
25.06 sobota: 6:30-10:45
Start dystansu długiego: 25.06.2022 – 8:00
Start dystansu krótkiego: 25.06.2022 – 11:00
Meta zawodów: Brandysówka Dolina Będkowska, Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice

Trasa długa
Limit czasowy: 15 godzin. Punkty odżywcze: 64,8 km, 142 km

Trasa krótka
Limit czasowy: 8 godzin. Punkt odżywczy 41,5 km

Termin

Długa

Krótka

do 31.01.2022

180

150

od 01.02.2022 do 17.06.2022

200

170

od 18.06.2022

240

200

Rejestracja: https://b4sportonline.pl/szuter_master