Kaszuby 2022

Biuro zawodów: Ośrodek Wypoczynkowy Szuwarek
ul. Grodziska 5
83-333 Chmielno
Godziny pracy biura zawodów: 16.09 piątek: 18:00-21:00
17.09 sobota: 6:30-10:45
Start dystansu długiego: 17.09.2022 – 8:00
Start dystansu krótkiego: 17.09.2022 – 11:00
Meta zawodów: Ośrodek Wypoczynkowy Szuwarek
ul. Grodziska 5
83-333 Chmielno

Trasa długa. Limit czasowy: 13 godzin. Punkty odżywcze: 42 km, 109 km

Trasa krótka. Limit czasowy: 7 godzin. Punkt odżywczy 30 km

Termin

Długa

Krótka

do 31.01.2022

180

150

od 01.02.2022 do 09.09.2022

200

170

od 10.09.2022

240

200

Rejestracja: https://b4sportonline.pl/szuter_master