Suwalszczyzna 2022

Biuro zawodów: Plac gminny, Stary Folwark, 16-402 Suwałki
Godziny pracy biura zawodów: 19.08 piątek: 18:00-21:00
20.08 sobota: 6:30-10:45
Start dystansu długiego: 20.08.2022 – 8:00
Start dystansu krótkiego: 20.08.2022 – 11:00
Meta zawodów: Plac gminny, Stary Folwark, 16-402 Suwałki

Trasa długa
Limit czasowy: 12 godzin.

Trasa krótka
Limit czasowy: 8 godzin.

Termin

Długa

Krótka

do 31.01.2022

180

150

od 01.02.2022 do 12.08.2022

200

170

od 13.08.2022

240

200

Rejestracja: https://b4sportonline.pl/szuter_master